Khai thác mỏ

Video - Rick Falkvinge - Đảng Pirate

<

Rick Falkvinge là một doanh nghiệp công nghệ thông tin Thụy Điển và là người sáng lập ra Đảng Pirate Thu Swedish Điển. Ông hiện là nhà truyền giáo chính trị với đảng, truyền bá ý tưởng trên khắp thế giới.

TRANSCRIPT