Tin tức

Blockchain Merchant App Gets Mở nguồn

Theo gót của việc phát hành của ứng dụng thương gia Blockchain (phát hành cho Android vào ngày 9 của tháng này) có tin rằng ứng dụng đã được mở nguồn.

Đó là theo một bài viết đăng trên blog của Blockchain, người lưu ý rằng động thái này được thực hiện trên cơ sở nhu cầu phổ biến. Đối với những người quan tâm, mã nguồn có sẵn để xem trên Github (theo liên kết này).

Blockchain đã xây dựng một lực lượng đáng kinh ngạc như là một nguồn thông tin và công cụ để cho phép người dùng quản lý trữ lượng bitcoin của họ với Blockchain. thông tin. Ứng dụng thương mại của họ đánh dấu một trong những bước đầu tiên của công ty về phía thương mại của không gian bitcoin, bên cạnh nền tảng giao dịch mới của họ.

Với ứng dụng, các thương gia sẽ có thể dễ dàng chấp nhận đồng tiền số và giữ nó ở dạng đó mà không cần chuyển đổi nó sang định dạng khác. Bạn có thể tìm thông tin cụ thể liên quan đến ứng dụng trên bài đăng công bố.