Tin tức

Blockchain Lấy địa điểm đặc biệt trong dự đoán của Fintech cho năm 2017

Các ngành công nghiệp Fintech hiện đang ở vị trí hàng đầu. Việc sử dụng công nghệ cryptocurrency ngày càng tăng cho các ứng dụng tài chính đã làm cho công nghệ blockchain đồng nghĩa với công nghệ tài chính. Năm 2016 đã cho thấy sự gia tăng của ngành fintech, với nhiều công ty, cả lớn và nhỏ đều có một số công nghệ tiên tiến cho các tổ chức tài chính ngân hàng.

Một tạp chí công nghệ trực tuyến hàng đầu gần đây đã công bố dự đoán của mình cho năm 2017, tương tự như một trong năm ngoái. Tác giả đằng sau những dự đoán này tuyên bố đã đạt được ít nhất 75% dự đoán của năm trước.

:

TechCrunch

| Hình ảnh : NewsBTC