Tin tức

Blockchain Sinh trắc học Chimera cho Giao dịch Bảo mật

Các ứng dụng dựa trên Blockchain được biết đến vì tính an toàn mà chúng cung cấp. Bản chất minh bạch và không thay đổi của sổ cái phân phối làm cho nó lý tưởng để duy trì tính toàn vẹn của giao dịch và nhật ký hoạt động. Khi công nghệ cryptocurrency tăng được áp dụng trong ngành ngân hàng, tài chính và thanh toán, nó vẫn còn chỗ cho những cải tiến khác. Những cải tiến này dưới dạng Biometrics.

Xác thực sinh trắc học ngày càng trở nên phổ biến, nhờ có điện thoại di động có bộ cảm biến dấu vân tay và máy quét võng mạc không tốn kém. Giống như các hệ thống blockchain, các thiết bị dựa trên xác thực sinh trắc học có những ưu điểm riêng. Đây có lẽ là hình thức xác thực cá nhân nhất hiện đang có sẵn tại thời điểm này. Các ứng dụng thanh toán khác nhau như Apple Pay và các ví khác đã sử dụng nó để phê duyệt thanh toán và nó sẽ sớm thay thế khái niệm One Time Password (OTP) để xác thực hai yếu tố (2FA).

Xác minh / xác minh sinh trắc khiến hầu như không thể cho kẻ lừa đảo giả mạo người khác và phê duyệt các giao dịch. Các giải pháp hiện tại để lưu trữ dữ liệu để lại các bản ghi giao dịch dễ bị tổn thương để khai thác. Tuy nhiên, việc thay thế các hệ thống lưu trữ dữ liệu thông thường với các giải pháp lưu trữ dữ liệu dựa trên blockchain không thay đổi có hiệu quả sẽ làm lỗ hổng, khiến hầu như không thể làm xáo trộn các bản ghi giao dịch và hoạt động.

Tính năng bảo mật hai lớp có thể biến thành chuẩn công nghiệp cho ngành thanh toán trong tương lai gần khi các khoản thanh toán di động tăng lên trên toàn thế giới.

: InfoWorld | Hình ảnh : NewsBTC