Tin tức

Blockchain. thông tin của Tôi Nhanh Cách tiếp cận gần 1 triệu người dùng

Một số con số thú vị đến từ Blockchain. thông tin. Khi chúng tôi tiếp cận kết luận của năm 2013, nó sẽ xuất hiện như thể Blockchain. số liệu người dùng của thông tin trong ví 'bit Wallet' của Wallet của họ đang nhanh chóng tiếp cận một triệu người dùng.

Hãy nhìn vào biểu đồ ở trên. Bạn có thể thấy sự tăng trưởng theo hàm mũ bắt đầu vào tháng 11, tỷ lệ này tương đối cao so với lạm phát khổng lồ trong giá bitcoin trong thời gian đó.

Ở mức này, có vẻ như một triệu người dùng sẽ được vượt qua vào tháng 1 năm 2014. Nhưng chúng ta sẽ ở đâu trong một năm? Hình như cách duy nhất từ ​​đây trở lên. (thông qua thông tin Blockchain.)