Tin tức

Bitcoin Phân tích kỹ thuật giá vàng - Liệu có thể BTG / USD Tiếp tục Uptrend?

Điểm chính

  • Giá vàng Bitcoin sau khi giao dịch ở trên 450 đô la Mỹ so với đôla Mỹ đã được điều chỉnh giảm.
  • Đường xu hướng giảm đang hình thành với ngưỡng kháng cự 300 USD trên biểu đồ giờ của BTG / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Bitfinex).
  • Giá đang điều chỉnh cao hơn từ $ 180, nhưng nó đang phải đối mặt với một trở ngại lớn đối với xu hướng tăng.

Giá vàng Bitcoin giảm mạnh từ 480 USD so với Đô la Mỹ. BTG / USD đang phục hồi, nhưng có thể sẽ phải vượt qua ngưỡng 300 USD.

Mức này đã di chuyển trên mức 250 USD và mức trung bình di chuyển trung bình 100 giờ. Người mua cũng đã thành công trong việc phá vỡ mức phản kháng 6,6% Fib của mức giảm cuối cùng từ mức cao 480 USD xuống còn 183 USD. Trên đường xu hướng tăng, đường xu hướng giảm đang hình thành với ngưỡng kháng cự 300 USD trên biểu đồ giờ của BTG / USD. Mức kháng cự của đường xu hướng gần mức 38. 2% Fib retracement của sự sụt giảm cuối cùng từ mức 480 đến cao 183 USD. Do đó, mức $ 300 là ngưỡng cản quan trọng đối với những lợi ích lớn hơn trong BTG.

Nhìn vào các chỉ số kỹ thuật:

MACD hàng giờ

- MACD cho BTG / USD đang cố gắng di chuyển trở lại trong vùng tăng.

RSI theo giờ (Relative Strength Index)

- RSI của BTG / USD đã quay trở lại mức 50. Mức hỗ trợ chính

- $ 250 Mức kháng cự chính

- $ 300 Biểu đồ lịch sự - Trading View, Bitfinex