Hướng dẫn

Bitcoin Phân tích biểu đồ 26 Tháng Hai

p> Xuống đường xuống dưới "kênh" là một dấu hiệu rất tiêu cực. Tiếp theo là khối lượng lớn, như đã đề cập trong phân tích 24 Tháng Hai của chúng tôi, Bitcoin tiếp tục xuống đến vùng hỗ trợ $ 9,400 và trong 48 giờ đồng hồ được củng cố ở đó, xung quanh mức MA-200 (trung bình di chuyển trong 200 ngày qua, được đánh dấu bằng đường màu hồng trong biểu đồ) tiếp theo là khối lượng tương đối thấp

Từ đây chúng ta có thể tăng trở lại để kiểm tra ngưỡng kháng cự khoảng $ 10 - $ 10, 300 và từ đó để kiểm tra đường dài xuống dài hạn một lần nữa ở khoảng $ 10, 800 (đánh dấu bằng màu xanh lam) phá vỡ $ 9, 400 hỗ trợ sẽ gửi cho chúng tôi đến 9.000.000 đô la.

BTC / USD BitFinex 4 giờ biểu đồ