Hướng dẫn

Bảng phân tích bitcoin ngày 16 tháng 2 và tổng quan

p> Bitcoin đang theo kế hoạch từ hôm qua: Nhanh chóng đạt đến mức mục tiêu khoảng $ 10,000 - ở phía trên của "đường hầm" như thể hiện trong phân tích biểu đồ của chúng tôi. Sau khi chạm mức $ 10, 200 ở đầu đường hầm, Bitcoin hiện đang củng cố xung quanh mốc 10K cho khả năng phá vỡ kháng cự. Mức hỗ trợ nằm ở mức $ 9, 400, và tiếp tục giảm xuống ở mức $ 9,000.

BTC 1 NGÀY Tổng quan về biểu đồ

Để có được bức tranh toàn cảnh về Bitcoin, chúng ta cần phải xem biểu đồ 1 ngày (mỗi ngọn nến tượng trưng cho một ngày). Cần lưu ý hình thức biểu đồ rằng sự kết thúc của sự suy giảm chính thức có lẽ sẽ xảy ra khi chúng ta thấy một sự phá vỡ của mức cao trước đó khoảng $ 12, 000-13, 000 đánh dấu. Điểm này cũng tích hợp với đường xuống. Tại bất kỳ điểm nào dưới đường xuống chúng ta vẫn có thể quay trở lại. Dấu hiệu $ 10 000 là một mức tâm lý cơ bản mà sự bứt phá có thể thu hút báo chí và tạo ra các thông báo sẽ thúc đẩy sự gia tăng đòi hỏi để vượt qua ngưỡng $ 12,000 - 13,000.

Chúng ta không thấy sự gia tăng mạnh của parabolic hay bất cứ tín hiệu nào của tín hiệu tiền lớn, như dự kiến ​​sau khi giảm 70%, tiếp theo là sự điều chỉnh 50%.

Có vẻ như người mua chưa quyết định, theo khối lượng giao dịch giảm trong thời gian gần đây.