Hướng dẫn

Bitcoin Chart Analysis 22/02

p> Trên phân tích hôm qua, chúng tôi đã đề cập đến lựa chọn mà Bitcoin sẽ kiểm tra đáy của kênh tăng dần ở mức $ 10, 300. Ngay bây giờ Bitcoin đang cố gắng để ở bên trong kênh tăng dần. Việc phá vỡ nó và mức hỗ trợ $ 10,000 sẽ gửi BTC tới mức hỗ trợ trước ở mức $ 9, 400, và sau đó là $ 9 000. Kháng cự nằm ở mức $ 10, 800 và $ 11,200 (nơi mà đường giảm dần chính là từ phân tích tổng quan của chúng tôi). Việc phá vỡ đường xu hướng giảm sẽ đưa chúng ta đến ngưỡng kháng cự tại $ 12,000, $ 13,000 và mục tiêu dài hơn ở mức $ 17, 000. Bây giờ nó có vẻ hơi xa.

BTC / USD BitFinex 4 giờ biểu đồ