Hướng dẫn

Bitcoin Phân tích Biểu đồ 24 tháng 2

p> Vì chúng tôi đã kiểm tra đường giảm dần ở mức $ 11,600 và không phá vỡ nó , chúng tôi đang trải qua một sự điều chỉnh giảm. Từ phân tích ngày 21 tháng 2, lượng nến đỏ (được đánh dấu trên biểu đồ bằng các đường tròn màu vàng) là một dấu hiệu xấu. Chúng tôi phá vỡ kênh giảm và mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức $ 9,400. Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu này, nếu không muốn kiểm tra khu vực $ 9,000.

Từ trên xuống, ngưỡng hỗ trợ đã quay trở lại ngưỡng $ 10, 300. Hơn nữa là mức kháng cự $ 10, 800, cũng là điểm gặp gỡ với đường dài dài hạn (đánh dấu màu xanh).

BTC / USD BitFinex 4 giờ biểu đồ