Hướng dẫn

Bitcoin Chart Analysis 19 tháng 2 và Tổng quan

p> Trong vài giờ qua, Bitcoin đã có một sự bật lên tốt đẹp khi phá vỡ "đường hầm" ở mức kháng cự 11.000 USD. Đến thời điểm này, ngắn hạn có vẻ tích cực về hướng $ 11 , Ngưỡng kháng cự 800-12, 000. Việc phá vỡ mức này cũng có thể đưa chúng ta lên các mức cao hơn và cho thấy sự kết thúc của thị trường gấu chúng ta hiện đang ở. Hỗ trợ nằm ở mức $ 10, 800 và khoảng $ 10, 000-10, 200 cấp.

BTC 1 DAY Tổng quan về bảng xếp hạng

Giải thích về biểu đồ dưới đây có thể được tìm thấy trong tổng quan gần đây của chúng tôi.