Hướng dẫn

Bitcoin Chart Analysis 18/2

p> Cuối tuần vừa qua Bitcoin đã tăng lên khá tốt và ổn định, phá vỡ đường xu hướng trên (đường hầm phía trên) với giá $ 10, 500 cấp độ. Đạt đến mức cao nhất là $ 11, 250 trên BitFinex, từ đó chúng ta đã thấy một sự điều chỉnh sắc bén lại xuống đường biên "đường hầm" của chúng tôi. Xu hướng tăng lên miễn là chúng ta nằm trong ranh giới đường hầm. Mức hỗ trợ nằm ở mức $ 10, 000-10, 200 (mức Fibonacci retracement 38. 2%), sau đó là $ 9,400 (61. 8% Fibonacci, ngưỡng kháng cự hỗ trợ và đường xu hướng) và tiếp tục giảm xuống $ 9, 000

Để có bức tranh lớn hơn, hãy tham khảo tổng quan gần đây của chúng tôi.