Hướng dẫn

Bitcoin Chart Analysis 14 tháng 8

p> Hôm qua chúng ta đã nói rằng chúng ta vẫn lạc quan trong ngắn hạn, miễn là Bitcoin tìm thấy sự hỗ trợ ở trên đường xu hướng. Khi viết những dòng này, BTC tìm thấy sự hỗ trợ, và trong những giờ tiếp theo sẽ cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng chiến $ 9,000. Phá vỡ mức 9000 đô la và có lẽ chúng ta sẽ thấy Bitcoin thử nghiệm vùng 5 chữ số, tạo ra một cái cốc đẹp và xử lý mẫu tích cực. Mức hỗ trợ chính khoảng 7900 USD.

Biểu đồ BitFinex BTC / USD 1HR:

Biểu đồ BitFinex BTC / USD 4HR: