Hướng dẫn

Bitcoin Phân tích biểu đồ Ngày 15 tháng 2

p> Ngày hôm qua tích cực: Theo phân tích của ngày hôm qua: phá vỡ ngưỡng $ 9000 và có lẽ chúng ta sẽ thấy Bitcoin kiểm tra vùng 5 chữ số, tạo ra một cái cốc đẹp và xử lý mẫu tích cực.

Sau khi kiểm tra hai lần kháng chiến $ 9,000, cuối cùng nó đã bị phá vỡ. Di chuyển nhanh đến mức mục tiêu khoảng $ 10,000 - ở đầu "đường hầm" như hình dưới đây. Từ đó chúng ta có thể thấy một sự điều chỉnh. Việc phá vỡ $ 10K có thể khiến chúng tôi quay trở lại mức giá $ 13K. Theo cập nhật thị trường gần nhất của chúng tôi, thị trường được xác định gấu miễn là chúng ta đang ở dưới nhãn hiệu đó.

Mức hỗ trợ là $ 9,300 và $ 9,000.